Melase

Piegādājam melasi ar autocisternu, minimālā partijas daudzums no vienas līdz trim tonnām. Melase ir tumšs, biezs šķidrums, kas paliek pāri pēc cukura kristalizācijas un izdalīšanas no ūdens ekstrakta.

 

Saharozes saturs pēc tiešās polarizācijas minimums    46,00%
Sausna                                                                                                    78%
Fermentējamā cukura saturs  minimums                             46,00 %
PH20 (skābums)                                                                                6,5
CaO