Tritikāle

Tritikāle mākslīgi veidotais labību augs, kas iegūts, krustojot kviešus ar rudziem. Atsevišķu šķirņu graudi noderīgi arī maizes cepšanai. Tritikāles graudus arī izmanto spirta rūpniecības un lopbarības ražošanā.