Kvieši

Kvieši
Kviešu graudi galvenokārt tiek izmantoti maizes cepšanai. Kā arī liels īpatsvars ir lopu un dzīvnieku barības izgatavošanai. Kviešu graudu piemērotību pārtikas un lopbarības ražošanai raksturo proteīna saturs. Proteīna saturs kviešu graudos var būt robežās no 8 līdz 18 %. To nosaka gan šķirnes ģenētiskās īpašības, gan audzēšanas tehnoloģija, kā arī meteoroloģiskie apstākļi. Maizes cepšanai piemēroti graudi, kuros proteīna saturs ir ap 13 – 14 %, savukārt konditorejas izstrādājumiem: cepumiem, vafelēm vēlamais proteīna daudzums graudos vēlams 8 – 10 % robežās.