Graudu pirmapstrāde

-Graudu kaltēšana
Par katru 1% no tonnas ar 14,1-18,0% mitrumu  2,90 Eur
Par katru 1% no tonnas ar 18,1-23,0% mitrumu 4,20 Eur

-Graudu tīrīšana
Par katru 1% no tonnas ar piemaisījumu 1,1-18,0%  1,40 Eur

-Graudu uzglabāšana
Par katru graudu tonnu mēnesī  1,00 Eur

-Graudu pieņemšana
Par vienas tonnas graudu izsniegšanu  1,50 Eur
-Graudu izsniegšana
Par vienas tonnas graudu izsniegšanu  2,50 Eur